Υπηρεσίες

 Η υπηρεσία Logistics Plus αποτελεί ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών που τιμολογείται αναλόγως των αναγκών του πελάτη και περιλαμβάνει:

- Αποθήκευση
- Λήψη παραγγελιών
- Τιμολόγηση
- Συσκευασία & Αποστολή
- Εισπράξεις
- Επιστροφές – Αντικαταστάσεις
- Επιστροφές χρημάτων
- Διαχείριση ερωτήσεων & παραπόνων
- Reporting
 
Επιπλέον των παραπάνω εργασιών μπορούν να προστεθούν στο βασικό πακέτο κατ’ επιλογήν και οι παρακάτω υπηρεσίες:

- Τηλεφωνικές υπηρεσίες
- Αποστολή SMS
- Υπηρεσίες CRM & RFM Scoring
- Νομικές συμβουλές
- Διαχείριση πελατολογίου