Η εταιρεία

Η Teleresponse A.E. δραστηριοποιείται από το 1996 στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Logistics και εξυπηρέτησης πελατών, καθιστώντας εφικτούς και υλοποιήσιμους του στόχους των πελατών της και παραμένοντας πιστός συνεργάτης των σχεδίων τους. 
Η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας καλύπτουν σε γνώση και εμπειρία όλο το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και σωστά στις ανάγκες των πελατών μας.
 
Φιλοσοφία
 
Η Teleresponse δεν είναι μία ακόμη εταιρεία στον τομέα της εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης. Προσφέρει υπηρεσίες και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των υπηρεσιών ανά πελάτη, βοηθώντας:
- Στην κατανόηση των αναγκών των πελατών του
- Στη δημιουργία δημιουργικού διαλόγου με τον κάθε πελάτη, προκειμένου να προσαρμόζονται οι υπηρεσίες στις ανάγκες του
- Στην συλλογή και αξιολόγηση ερωτήσεων και πιθανών προβλημάτων
- Στη δημιουργία πρόσθετων πωλήσεων μέσω της δημιουργίας θετικής στάσης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη
- Στη διατήρηση μακροχρόνιων επικερδών σχέσεων με τους πελάτες
 
Και όλα αυτά τα προσφέρει σε ένα σημείο, ολοκληρωμένα, κάτω από το πρόγραμμα Logistics Plus.