Αποστολή SMS

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στην περίπτωση που ο πελάτης μας επιθυμεί την βελτίωση της παραλαβής των δεμάτων του μέσω επικοινωνίας στο κινητό των τελικών καταναλωτών για την ημέρα αποστολής του δέματος.

Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση του αγοραστών σχετικά για την επιστροφή ανεπίδοτου δέματος και πρόταση επαναποστολής του δέματος.