Διαχείριση ερωτήσεων & παραπόνων

Πάντα σε συνεννόηση με τους πελάτες μας απαντάμε σε όσα παράπονα ή ερωτήσεις λαμβάνονται μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Τα παράπονα ή οι ερωτήσεις που λαμβάνονται ομαδοποιούνται και αποστέλλονται στους πελάτες μας προκειμένου να προβούν σε πιθανές διορθώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

Η υπηρεσία αυτή λόγω της φύσης της απαιτεί ο πελάτης μας να έχει στο πακέτο εξυπηρέτησης του και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
 
Μπορούμε αναλόγως των απαιτήσεων των πελατών μας να διαχειριστούμε και παράπονα ή ερωτήσεις που διατυπώνονται μέσω email.