1. Διαχείριση αποθεμάτων

H υπηρεσία Logistics Plus σάς επιτρέπει να αποθηκεύστε ολόκληρο το στοκ σας ή μέρος αυτού. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νοητή γέφυρα που συνδέει τη ζήτηση με την παραγωγή, διευκολύνοντας πολλές εσωτερικές διεργασίες.
   
Στην Teleresponse τα εμπορεύματα σας είναι 100% ασφαλή, με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και real time ενημέρωσης.
 
Παροχές κατά την παραλαβή και την αποθήκευση
·        Ηλεκτρονική εισαγωγή ειδών στην αποθήκη
·        Φυσικός έλεγχος κατάστασης & ποσότητας
·        Εναπόθεση σε θέση με χρήση WMS
·        Ξεχωριστές αποθήκες για καλά και χαλασμένα είδη
·        Ετήσια απογραφή & περιοδικοί στοχευμένοι έλεγχοι
·        Real time εικόνα των ποσοτήτων και της κατάστασης του αποθέματος, μέσω custom πλατφόρμας.
 
Παροχές κατά τη φύλαξη
·        Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας & υγρασίας
·        Τρεις πιστοποιήσεις ISO, μεταξύ αυτών βιολογικά προϊόντα και τρόφιμα
·        Ασφάλιση των εμπορευμάτων σας
 
Διαχείριση αποθεμάτων εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, με την υπηρεσία Logistics Plus!