Αποθήκευση

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να δοθεί είτε ως μικρο-αποθήκευση, με διατήρηση αποθεμάτων για 2-3 εβδομάδες με σκοπό την πώληση και αποστολή σε πελάτες λιανικής, είτε την αποθήκευση του συνόλου των αποθεμάτων, δίχως ο πελάτης να έχει άλλες αποθήκες. Τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου και έχετε πλήρη έλεγχο επ’ αυτών.

Οι αποθήκες της εταιρείας λειτουργούν με σύστημα WMS που κάνει ευχερή και γρήγορη την ανεύρεση κάθε είδους, ενώ εξασφαλίζει την σωστή και γρήγορη προετοιμασία του πακέτου.
 
Παρακολούθηση αποθεμάτων

Κατά τακτά διαστήματα, αναλόγως των αναγκών, οι πελάτες μας ενημερώνονται για το ύψος των αποθεμάτων τους ανά κωδικό, προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους. Στο τέλος κάθε μήνα υπάρχει ειδική αναφορά για τα αποθέματα.
Εκτός των παραπάνω, η εταιρεία διενεργεί φυσικές απογραφές μία φορά ετησίως και κυκλικές απογραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να διαπιστώνονται εγκαίρως πιθανές αποκλίσεις.