Call center

CRM – RFM
 
Τα CRM και RFM είναι υποσυστήματα της Teleresponse που αξιοποιούνται κατά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πριν και μετά την πώληση.
 
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς από το τμήμα marketing.
 
To βασικό πλεονέκτημά τους είναι ότι συνεργάζονται αρμονικά με το κεντρικό σύστημα ERP, εξασφαλίζοντας έτσι μια γρήγορη και απρόσκοπτη λειτουργία.