Αποθηκευτικοί χώροι

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι 3.800μ2 και ύψους 7 μέτρων, για αποθήκευση κυρίως παλετών και 1000m2 σε ύψος 3,5 μέτρων για αποθήκευση μικροποσοτήτων σε ράφια.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι εξοπλισμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Περιλαμβάνουν παλετοθέσεις με barcode, wi-fi επικοινωνία, scanner για συλλογή και τοποθέτηση αντικειμένων, παλετοφόρα οχήματα κ.α.
 
Υπάρχει ειδικός χώρος συσκευασίας και σήμανσης με barcode των προϊόντων που δεν έχουν σημανθεί από τον κατασκευαστή και ένθεσης οδηγιών χρήσης, ανασυσκευασίας, επικόλλησης εμπορικών και νομικών σημάτων κ.α.
 
Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, μπορεί να διατεθεί είτε χώρος για το σύνολο των αποθεμάτων του πελάτη, είτε χώρος ραφιών για εναπόθεση μικροποσοτήτων με σκοπό την άμεση πώληση εντός 1-3 εβδομάδων.