Νομικές συμβουλές

Σήμερα η σωστή λειτουργία της επιχείρησής μας σύμφωνα με το επιχειρηματικό δίκαιο είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
 
Την εποχή αυτή συντελείται μία μετάβαση από το δίκαιο κάθε χώρας-μέλος της ΕΕ, προς το δίκαιο της ΕΕ ούτως ώστε να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο. Η γνώση των νέων κανόνων είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί μία νέα επιχείρηση, ειδικά από τον χώρο του e-commerce, να βασιστεί ώστε να διαβεί τα σύνορα και να αυξήσει τις πωλήσεις της δίχως τον κίνδυνο ενός εξοντωτικού προστίμου.
 
H Teleresponse Α.Ε. μέσα από την μακρόχρονη πείρα της, μπορεί να βοηθήσει τόσο τις νέες επιχειρήσεις, όσο και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, βάσει τις νέας νομοθεσίας.
 
Οι νομικές συμβουλές μπορούν να αφορούν το ξεκίνημα μίας νέας εταιρείας e-commerce βήμα-βήμα, αλλά και την συστηματική ενημέρωση των παλιών επιχειρήσεων του κλάδου.