Οι 4 πυλώνες- one-stop shop

 Οι 4 πυλώνες της one-stop shop εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Αναλυτικά:

1. Εξυπηρέτηση παραγγελιών για διαδικτυακές αγορές
   Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται, από την ηλεκτρονική εισαγωγή ειδών και τιμοκαταλόγων, μέχρι τη λήψη αρχείου παραγγελιών, την επεξεργασία και ετοιμασία των πακέτων, την τιμολόγηση για λογαριασμό του πελάτη, την είσπραξη και απόδοση των αντικαταβολών και τη συνολική διαχείριση τυχόν επιστροφών. Σε κανένα από τα παραπάνω στάδια δε χρειάζεται η εμπλοκή του πελάτη.
 
 2. Αποθήκευση μέρους ή όλου του στοκ
   Περιλαμβάνει τις εργασίες διαχείρισης του αποθέματος με χρήση WMS.  Ειδικότερα την εκφόρτωση παλετών ή χαρτοκιβωτίων, τον οπτικό και ποιοτικό έλεγχο παραλαβής, την καταμέτρηση χαρτοκιβωτίων, τη μεταφορά των προϊόντων και την εναπόθεση με ασύρματο τερματικό στη θέση αποθήκευσης WMS.
 
  3. Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης -customer service
Το τμήμα του customer service λειτουργεί με live εξυπηρέτηση από ειδικευμένους agents-πωλητές, 24/7, συμπεριλαμβανομένων αργιών. Εξυπηρετεί τη λήψη παραγγελιών, τηλεφωνικά  ή διαδικτυακά (e-mail, chat, social media).
Επιπλέον, το εν λόγω τμήμα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ερωτήσεων και παραπόνων, επιλύει προβλήματα εξυπηρέτησης πελατών πριν και μετά την πώληση και γενικά φροντίζει για την άριστη εξυπηρέτησή τους. 
 
 4. Αναφορές-Στατιστικά
Μέσα από την ολοκληρωμένη υπηρεσία Logistics Plus, η ενημέρωση του επιχειρηματία είναι άμεση και αναλυτική. Συγκεκριμένα, παρέχεται online πρόσβαση με αποκλειστικούς κωδικούς στη βάση δεδομένων της επιχείρησης, απ’ όπου αντλούνται στοιχεία για αποθέματα, παραγγελίες, πελάτες, ημερήσια διακίνηση, ημερολόγιο πελατών και πωλήσεων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, customer service, σχόλια, παράπονα, επιστροφές κ.ά. Οι αναφορές συντάσσονται σε επεξεργάσιμη μορφή, για να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του επιχειρηματία.