Ανάληψη Έργου

Στον πυρήνα της Teleresponse βρίσκεται η διαφάνεια, ο σαφής διαμοιρασμός καθηκόντων και η οργάνωση των διαδικασιών.
 
Έτσι, σε συνέχεια της κατάρτισης και υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού με λεπτομερή περιγραφή του έργου και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, η Εμπορική Διεύθυνση αναθέτει στα εμπλεκόμενα τμήματα την υλοποίηση των εργασιών ανάληψης και υλοποίησης.

Για την ανάληψη έργου, προβλέπεται:
  • H είσοδος της εταιρείας στην πλατφόρμα Logistics Plus
  • H δημιουργία αποθηκών με διαχείριση WMS
  • Η μηχανογραφική εναρμόνιση των συνολικών υπηρεσιών online και offline εξυπηρέτησης για παραγγελίες και πελάτες.
Τις απαραίτητες διαδικασίες επιμελούνται έμπειρα στελέχη με μακρόχρονη εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς. Για την υποστήριξη του έργου, ένας account manager παραμένει κοντά στον πελάτη σε κάθε βήμα, με συμβουλευτικές υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν