Διαχείριση πελατολογίου

 Ένα πελατολόγιο είναι χρήσιμο όταν είναι νόμιμο, επικαιροποιημένο, μοναδικοποιημένο και εμπλουτισμένο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον καταναλωτή.
Η Teleresponse A.E., μέσω του CRM συστήματος που διαθέτει, παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες με ασφάλεια και ακρίβεια. Τέλος, η σύνδεσή μας με τα στοιχεία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η δυνατότητα ελέγχου και άλλων λιστών “don’t call” παρέχουν νομιμότητα σε κάθε καμπάνια που γίνεται στο πελατολόγιό σας.