Υπηρεσίες CRM & RFM scoring

 Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες CRM μέσα στο πακέτο Logistics Plus που σχετίζονται με τη λήψη τηλεφωνικής παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα CRM προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη πριν και μετά την πώληση, ενώ επιτρέπει και τη πιθανή διαφοροποίηση των υπηρεσιών που κάθε καταναλωτής δικαιούται, αναλόγως της θέσης του στην εταιρεία.
 
Επιπλέον, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει μέσω της υπηρεσίας CRM και RFM Scoring τη δυνατότητα να επικοινωνούνται ειδικές καμπάνιες ανά τμήμα του πελατολογίου, στοχεύοντας σωστά το καταναλωτικό κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε, επιτυγχάνοντας έτσι μια αποδοτικότερη και διαφοροποιημένη επικοινωνία. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες για κάθε είδους επικοινωνία, είτε τηλεφωνική, είτε μέσω SMS, είτε μέσω email campaigns.