Πρόσθετες Υπηρεσίες

 

Στο πακέτο Logistics Plus μπορούν να προστεθούν:

 

-Tηλεφωνικές υπηρεσίες

-Υπηρεσίες CRM & RFM scoring

-Νομικές συμβουλές

-Διαχείριση πελατολογίου.

 

Oι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και τμηματικά, ανεξαρτήτως βασικού πακέτου.