Ανατροπές στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την νέα νομοθεσία περί ΦΠΑ από την Ε.Ε.

Το διασυνοριακό εμπόριο εκμοντερνίζεται στην Ευρώπη!

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να εγγράφονται για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου πραγματοποιούν πωλήσεις εάν επιλέξουν να εγγραφούν στην μονοαπευθυντική θυρίδα/ One -Stop Shop OSS. Παράλληλα, η ΕΕ καταργεί το καθεστώς ορίων ΦΠΑ 35Κ/100Κ για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρεώνουν το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας που παραλαμβάνει/διαμένει ο πελάτης εντός της ΕΕ , από την πρώτη πώληση.

Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ με ετήσιες διασυνοριακές πωλήσεις χαμηλότερες από 10.000,00€ (B2C πωλήσεις αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών) μπορούν να χρεώνουν τον εγχώριο ΦΠΑ και να δηλώνουν τις πωλήσεις στην επιστροφή του εγχώριου ΦΠΑ τους.

Στην πράξη

Μια Ιταλική επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου πουλάει ρούχα και παπούτσια σε πελάτες σε 3 άλλες χώρες της ΕΕ όπου η αξία των πωλήσεων ξεπερνά τα 10.000,00€.

Έως την 1η Ιουλίου 2021

Η Ιταλική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταχωρεί και να αποδίδει τον ΦΠΑ ξεχωριστά σε κάθε μια από τις 3 χώρες της ΕΕ όπως και να χρεώνει τους πελάτες τον ΦΠΑ της χώρας τους αν οι πωλήσεις στη συγκεκριμένη χώρα είναι πάνω από το καθορισμένο ετήσιο όριο κύκλου εργασιών.

Από την 1η Ιουλίου 2021

Η Ιταλική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κλείσει τις εγγραφές ΦΠΑ της στις άλλες 3 χώρες της ΕΕ που πουλά και να κάνει μια εγγραφή στην ΟSS στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένη. Θα κάνει τριμηνιαία ενιαία δήλωση επιστροφής ΦΠΑ. Θα πρέπει να χρεώνει τον ΦΠΑ της χώρας προορισμού, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των πωλήσεων σε αυτήν τη χώρα.

 

Οι νέοι κανόνες /αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2021

Η λογική αυτών των αλλαγών είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τα καθεστώτα ΦΠΑ για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και την εισαγωγή αποστολών χαμηλής αξίας.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ