Θέσεις Εργασίας

 Ζητάμε για άμεση πρόσληψη:

Υπαλλήλους γραφείου για μερική ή πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Λυκείου
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Συνέπεια - Επαγγελματισμός 

Προσφέρουμε:
Σταθερό μισθό, ασφάλιση και bonus
Εκπαίδευση
'Αριστο περιβάλλον εργασίας
Εύκολη πρόσβαση (σταθμός ΗΣΑΠ)

Παρακαλούμε στείλτε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση info@teleresponse.gr 

Πληροφορίες: 210-2708080 (κα Τζαβάρα)