Υλικά συσκευασίας

 

Υλικά Συσκευασίας

 Η Logistics Plus προσφέρει προτάσεις και λύσεις στον τομέα της συσκευασίας καλύπτοντας τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 Προκειμένου τα προϊόντα σας να φτάνουν ανέπαφα στον πελάτη, δημιουργήσαμε τα υλικά συσκευασίας Logistics Plus. Έτσι σας εγγυόμαστε σταθερή και ασφαλή συσκευασία αποστολής με χαρτοκιβώτια από βέλτιστο συνδυασμό υλικών.

Διατίθενται  χαρτοκιβώτια σε περισσότερες διαστάσεις, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ειδικής συσκευασίας με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη μας.

 

 ΧΑΡΤ 50   διαστάσεις σε χιλ. 495 x155x395Υ τιμή 0,360€ 

  ΧΑΡΤ 1Ε   διαστάσεις σε χιλ.320 x85x42Υ τιμή 0,238€

 

  ΧΑΡΤ 5Α  διαστάσεις σε χιλ.285x230x105Υ τιμή 0,175€

 

  ΧΑΡΤ 9Α  διαστάσεις σε χιλ.285x230x195Υ τιμή 0,210€

 

  ΧΑΡΤ 13  διαστάσεις σε χιλ. 300x180x460Υ τιμή 0,281€

 

  ΧΑΡΤ 15  διαστάσεις σε χιλ. 155x155x100Υ τιμή 0,130€

 

  ΧΑΡΤ 43  διαστάσεις σε χιλ. 315 x315x355Υ τιμή 0,290€