Πιστοποιήσεις

 
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη και λειτουργεί κατά τα διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:2005.
Τα εν λόγω συστήματα Ποιότητας & Ασφαλείας Τροφίμων καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, διοικητικές, λειτουργικές και όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.
 
 
 
 
Συνοπτική περιγραφή  Πιστοποιήσεων
βάσει των διαδικασιών TÜV  HELLAS (TÜV  NORD)A.E
 
 
Για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 
Πιστοποιείται η ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ότι εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής
 
Αποθήκευση και Διανομή για Λογαριασμό Τρίτων
Ξηρών Τροφίμων και Ποτών
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
Για το Σύστημα  Διαχείρισης σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας –Απαιτήσεις
 
 
Πιστοποιείται η ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ότι εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής
 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Παραγγελιών Προϊόντων & Εξυπηρέτησης Πελατών